Dịch vụ đòi nợ thuê chính thức bị cấm

Dịch vụ đòi nợ thuê chính thức bị cấm
Cùng Kenhdautu xem qua bài viết này!

Luật Đầu tư sửa đổi đã được Quốc hội thông qua vào chiều nay với 95% đại biểu tán thành và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Trong đó, một trong những nội dung gây chú ý nhất là đưa dịch vụ đòi nợ vào ngành nghề cấm kinh doanh.

Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế trong phần báo cáo giải trình, tiếp thu dự án luật cho biết, đa số ý kiến đề nghị cấm. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị giữ lại và đổi tên thành “kinh doanh dịch vụ thu hồi nợ”.

Nghề dịch vụ đòi nợ chính thức bị cấm
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).

Tuy nhiên, tổng hợp kết quả phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội cho thấy, hơn 77% đại biểu đồng ý cấm dịch vụ này. Vì vậy, sau tiếp thu, Luật Đầu tư sửa đổi đã đưa dịch vụ kinh doanh đòi nợ vào lĩnh vực cấm kinh doanh.

Về đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, có ý kiến cho rằng cần phải quy định chặt chẽ nhằm ngăn chặn việc mua bán sáp nhập những dự án ở các điểm trọng yếu về an ninh quốc phòng. Theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, việc bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia cần hài hòa với nhu cầu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội.

Ngoài ra, việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện tiếp cận thị trường, quy định pháp luật về đất đai… Các quy định chi tiết sẽ giao Chính phủ ban hành.

Về thẩm quyền chấp nhận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Luật Đầu tư sửa đổi đã bỏ quy định về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với những dự án có quy mô vốn từ 10.000 tỷ đồng trở lên. Theo đó, một số ý kiến cho rằng đây là vốn đầu tư của tư nhân, nhà đầu tư tự quyết định, tự chịu trách nhiệm và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Về chuyển nhượng dự án đầu tư, có ý kiến đề nghị rà soát kỹ tránh lợi ích nhóm bán dự án để hưởng chênh lệch giá. Có ý kiến cũng đề nghị không chuyển nhượng dự án chưa thực hiện xong các thủ tục đất đai, xây dựng cơ bản… Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay, Luật quy định nhà đầu tư được quyền chuyển nhượng dự án đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện chuyển nhượng, không phụ thuộc dự án đã hoàn thành hay chưa hoàn thành.

Để đảm bảo trách nhiệm của nhà đầu tư trong thực hiện dự án, tránh dự án treo, Luật sửa đổi quy định các biện pháp, như yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, giới hạn việc điều chỉnh tiến độ của dự án không quá 24 tháng, dự án bị chấm dứt hoạt động nếu nhà đầu tư không triển khai theo tiến độ.

Ngoài ra, luật được thông qua cũng đã bỏ quy định mức ưu đãi đầu tư đặc biệt không vượt quá 50% mức ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật. Có ý kiến cho rằng quy định này có thể dẫn tới xung đột pháp luật.

[Kenhdautu .com .vn] Tổng hợp từ KENHDAUTU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *