Hơn 20% nhân viên PG Bank thôi việc trong năm 2018

Theo tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên vừa được PG Bank công bố, các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 của ngân hàng đều không đạt kế hoạch. Tổng tài sản tính tới cuối năm 2018 thỉ đạt 29.900 tỷ đồng, bằng 87% kế hoạch; tổng dư nợ đ ạt 22.052 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch.

Trong khi đó, nợ quá hạn và nợ xấu được xử lý rất chậm. Nợ quá hạn đạt 1.146 tỷ đồng và nợ xấu là 675 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với mục tiêu giảm nợ xấu mà PG Bank đề ra hồi đầu năm 2018. Thu nợ đã bán cho VAMC chỉ đạt 67,1 tỷ đồng, tương đương 10% kế hoạch.

Ngân hàng cho biết, công tác xử lý nợ xấu còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc do thị trường chuyển nhượng, phát mại tài sản chưa thuận lợi, thủ tục để phát mại tài sản phức tạp, kéo dài.

Tổng số nhân sự cuối năm 2018 là 1.504 người, giảm 108 người so với năm 2017. Tổng số nhân viên thôi việc trong năm là 385 người, tương ứng 23,88%, tỷ lệ này rất cao so với những năm gần đây.

Lý giải cho kết quả kinh doanh kém, Hội đồng quản trị của PG Bank cho biết nguyên nhân là do việc sáp nhập kéo dài tiếp tục có nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của ngân hàng. Quy mô tổng tài sản, huy động vốn và cho vay đều tăng trưởng thấp và không đạt kế hoạch đề ra. 

Trong năm 2019, PG Bank dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 211 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 32.736 tỷ đồng, tăng trưởng 9%. Tổng huy động đạt 29.197 tỷ, tăng 13% và dư nợ tín dụng dự kiến đạt 23.892 tỷ đồng, tăng trưởng 8,3% so với năm 2018.

Ngân hàng cho biết sẽ bổ sung đủ nguồn lực để thực hiện tốt công tác xử lý, thu hồi nợ. Dự kiến thu hồi tổng cộng 715 tỷ đồng; trong đó, nợ xấu là 228 tỷ, nợ bán cho VAMC là 424 tỷ, thu nợ đã sử dụng dự phòng rủi ro là 63 tỷ. 

Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết ngân hàng đang tích cực triển khai phương án sáp nhập vào HDBank theo đúng Phương án đã trình và được ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 21/4/2018.

Kế hoạch sáp nhập giữa PG Bank và HDBank đã được thông qua tại ĐHCĐ bất thường của ngân hàng vào tháng 4 và dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, đến thời điểm này thương vụ vẫn chưa hoàn thành dù đã được NHNN chấp thuận.

Trong tờ trình phương án sáp nhập, PG Bank hiện có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng và HDBank sẽ phát hành 300 triệu cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số cổ phần của PG Bank. Do tỷ lệ hoán đổi là 0,621 nên các cổ đông PG Bank sẽ nhận khoảng 186,3 triệu cổ phiếu.

Số cổ phiếu còn lại trong đợt phát hành, khoảng 113,7 triệu cổ phiếu sẽ được bán cho cổ đông của HDBank với giá 10.000 đồng kèm theo điều khoản mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá tối thiểu 13.000 đồng.

Ban lãnh đạo của HDBank đánh giá, hợp tác chiến lược giữa HDBank với Petrolimex sẽ làm hoàn thiện thêm hệ sinh thái khách hàng hiện hữu của HDBank khi có khả năng tiếp cận với thêm khoảng hơn 20 triệu khách hàng cá nhân, gần 2.500 điểm bán lẻ xăng dầu và khoảng 4.000 đại lý của Petrolimex.

HDBank muốn dẫn đầu thị trường bán lẻ sau khi sáp nhập PGBank

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *