Kiểm toán lưu ý khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines

Cùng xem qua bài viết Kiểm toán lưu ý khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines nhé!

Vietnam Airlines vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 2019 đã được kiểm toán. Trong báo cáo kiểm toán mới, Vietnam Airlines bổ sung sự kiện sau ngày kết thúc niên độ kiểm toán.

Theo đó, tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất này, hoạt động kinh doanh của Vietnam Airlines chịu ảnh hưởng tiêu cực từ diễn biến khó đoán của đại dịch Covid-19 ở Việt Nam. Sự kiện trên dã tác động trực tiếp đến doanh thu lõi của công ty đến từ mảng vận tải hàng không.

Ban giám đốc Vietnam Airlines đánh giá ảnh hưởng tiềm tàng của Covid-19 đối với tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh, kèm theo các kế hoạch thích hợp trong ngắn hạn và dài hạn để kiểm soát sự không chắc chắn. 

Theo đó, khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ và gia hạn các khoản vay, các khoản phải trả từ các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng và các nhà cung cấp.

Công ty đã gửi công văn kêu gọi Chính phủ đưa ra những hỗ trợ cần thiết, bao gồm việc cấp các khoản vay trong gói hỗ trợ tín dụng của Chính phủ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19; Giảm thuế và các khoản phải nộp ngân sách; Hỗ trợ trong vấn đề thương thảo với các bên cho vay/chủ nợ và tổ chức khác nhằm gia hạn các khoản vay, giãn nghĩa vụ thanh toán.

Khoản hỗ trợ tài chính đang trong quá trình xem xét và phụ thuộc vào quyết định phê duyệt của Chính phủ. Bên cạnh đó, Ban giám đốc Vietnam Airlines đang chủ động xem xét lại chiến lược kinh doanh, làm việc với các đối tác, các ngân hàng và tổ chức tín dụng nhằm ứng phó với tình hình hiện tại.

Vietnam Airlines cũng cho biết trong năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã chấp nhận phương án tái cơ cấu khoản đầu tư vào hãng hàng không Cambodia Angkor Air và hiện Tổng công ty đang triển khai việc thoái vốn.

Bên cạnh đó, trong năm 2020, Vietnam Airlines đã ký các hợp đồng bán 5 máy bay A321 với tổng giá trị thanh lý khoảng 37 triệu USD. Các máy bay này đang thực hiện bàn giao và dự kiến hoàn thành trước tháng 6/2020.

Trong báo cáo của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước gửi đến Chính phủ, lượng tiền mặt của Vietnam Airlines đã cạn kiệt, để đảm bảo khả năng thanh toán trong năm 2020, Vietnam Airlines cần Nhà nước hỗ trợ 12.000 tỉ đồng và phải bắt đầu giải ngân từ tháng 4/2020

Báo cáo của Ủy ban đánh giá Vietnam Airlines là doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19. Trong 3 tháng đầu năm 2020, doanh thu hợp nhất của Vietnam Airlines ước đạt 19.212 tỷ đồng, giảm 6.712 tỷ so với cùng kỳ và lỗ 2.383 tỷ đồng.

Dự kiến cả năm 2020 nếu dịch kéo dài và kết thúc trong quý 4, tổng doanh thu của Vietnam Airlines ước đạt 38.140 tỷ đồng, giảm 72.411 tỷ đồng so với kế hoạch 2020 và ước lỗ 19.651 tỷ đồng.

Báo cáo cho biết Vietnam Airlines có lượng tiền dự trữ khoảng 3.500 tỉ đồng nhưng đến nay đã cạn kiệt, doanh nghiệp đang phải gia tăng vay ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu thanh toán. Tuy nhiên, dư nợ vay ngắn hạn của doanh nghiệp này tính đến ngày 20/3 đã lên tới 3.568 tỉ đồng, trong khi nhiều khoản đến hạn thanh toán đang bị tạm dừng. Dòng tiền của Vietnam Airlines dự kiến sẽ thiếu hụt lũy kế xấp xỉ 15.000 tỉ đồng trong năm 2020.

Trước những áp lực về tài chính nêu trên, Vietnam Airlines cho biết nguy cơ các ngân hàng sẽ không tiếp tục cho doanh nghiệp và các công ty con vay, ngoài số vay ngắn hạn đến cuối năm 2020 là 3.517 tỉ đồng.

Gần 100 máy bay của Vietnam Airlines ngừng hoạt động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *