Ngân hàng Nhà nước yêu cầu kiểm soát tăng trưởng tín dụng

Theo văn bản này,  Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn và chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đã được thông báo, đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là đối với doanh nghiệp được đánh giá có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh.

Đồng thời các ngân hàng chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng chú trọng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là nhu cầu vốn đối với lĩnh vực ưu tiên: nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Cùng với đó, chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động cho vay theo Thông tư số 39/2016/TT-NHNN và cho vay lĩnh vực ưu tiên theo quy định tại Quyết định số 1425/QĐ-NHNN.

Mặt khác, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường kiểm tra nội bộ, kiểm toán nội bộ đảm bảo kịp thời phát hiện những sai phạm về mức lãi suất cho vay; chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý nghiêm người đứng đầu và cá nhân có liên quan tại các chi nhánh, đơn vị để xảy ra vi phạm, không chấp hành các quy định của Ngân hàng Nhà nước..

Tại văn bản này, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng vay nhưng đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động.

Theo báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, tăngtrưởng tín dụng 6 tháng đầu năm 2018 chậm hơn so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể, đến cuối tháng 6/2018,tín dụng tăng khoảng 6,5% so với cuối năm 2017 (cùng kỳ tăng 8,7%). Dư nợ cho vay vào các lĩnh vực thương mại, côngnghiệp chế biến chế tạo, lĩnh vực nông lâm nghiệp giữ tỷ trọng và tốc độ tăngtrưởng ổn định.

Báo cáo cho biết, lãi suất cho vay VND ở mức 7-11%, lãi suất cho vay USD ở mức 2,4-7% (lãi suất cho vay bình quân khoảng 8,8%). 

Hồi đầu năm, một số ngân hàng lớn như Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank đã giảm lãi cho các lĩnh vực ưu tiên và khách hàng tốt, mức giảm khoảng 0,5%. Xu hướng giảm lãi suất được kỳ vọng lan tỏa đến các ngân hàng còn lại nhằm mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp, giảm chi phí vay vốn.

Ông Nguyễn Hoàng Minh: Xu hướng giảm lãi suất sẽ lan tỏa đến nhiều ngân hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *