Nhà đầu tư ngoại rót 12 tỷ USD vào Việt Nam trong 8 tháng đầu 2019

Nhà đầu tư ngoại rót 12 tỷ USD vào Việt Nam trong 8 tháng đầu 2019
Cùng Kenhdautu xem qua bài viết này!

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và đầu tư, trong 8 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 22,6 tỷ USD, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo đó, có 2.400 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 25% số dự án so với cùng kỳ năm 2018. Tổng vốn đăng ký cấp mới 9 tỷ USD, bằng 68% so với cùng kỳ năm 2018.

Về điều chỉnh vốn, có 908 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng vốn đăng ký điều chỉnh gần 4 tỷ USD, bằng 71% so với cùng kỳ năm 2018.

Đối với góp vốn, mua cổ phần, có 5.235 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư ngoại với tổng giá trị vốn góp 9,5 tỷ USD, tăng 80% so với cùng kỳ 2018 và chiếm 42% tổng vốn đăng ký.

Xét theo lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư ngoại đã rót vốn vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều nhất.

Hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai. Thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ.

Nhà đầu tư ngoại rót 12 tỷ USD vào Việt Nam trong 8 tháng đầu 2019

Theo đối tác đầu tư, 103 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án FDI tại Việt Nam, trong đó Hồng Kông đứng thứ nhất, Hàn Quốc đứng thứ hai và Singapore đứng vị trí thứ ba. Trung Quốc, Nhật Bản lần lượt xếp vị trí thứ tư và thứ năm.

Nhà đầu tư ngoại rót 12 tỷ USD vào Việt Nam trong 8 tháng đầu 2019 1

Theo địa bàn đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 56 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội thu hút nhiều nhất, theo sau là TP.HCM, Bình Dương.

Nhà đầu tư ngoại rót 12 tỷ USD vào Việt Nam trong 8 tháng đầu 2019 2

Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô đạt 118 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 69% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 116,5 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 69% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu của khu vực FDI đạt 96,15 tỷ USD, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 57,7% kim ngạch nhập khẩu.

Khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 21,8 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 20,4 tỷ USD không kể dầu thô. 

Mặc dù khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 18,4 tỷ USD, nhưng xuất siêu khu vực đầu tư nước ngoài đã bù đắp được nhập siêu của khu vực kinh tế trong nước. Vì vậy cả nước xuất siêu 3,4 tỷ USD trong 8 tháng năm 2019.

[Kenhdautu .com .vn] Tổng hợp từ KENHDAUTU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *