Tiền gửi người dân vào ngân hàng giảm 14.000 tỷ đồng trong tháng 7

Dữ liệu được Ngân hàng Nhà nước công bố về tiền gửi của khách hàng vào tổ chức tín dụng, tính đến hết tháng 7, tổng tiền gửi khách hàng tại các tổ chức tín dụng đạt trên 8,25 triệu tỷ đồng.

Trong đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt 3,54 triệu tỷ đồng, tăng 5,9% từ đầu năm đến nay. Tiền gửi của dân cư đạt 4,71 triệu tỷ đồng, tăng 7,6%.

Đáng chú ý, so với tháng 6, tiền gửi dân cư vào ngân hàng đã giảm 14.000 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên tiền gửi dân cư vào ngân hàng giảm trong vòng 12 tháng qua.

Tiền gửi của các tổ chức kinh tế có tính chu kỳ hơn khi thường giảm vào giai đoạn đầu năm, thời điểm rơi vào Tết Âm lịch và tăng trở lại sau đó.

Bên cạnh việc công bố số liệu tiền gửi khách hàng tại các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cũng công bố dư nợ tín dụng với nền kinh tế 7 tháng 2019 đạt 7,75 triệu tỷ đồng, tăng 7,48% so với đầu năm.

Tín dụng chảy mạnh nhất vào các lĩnh vực xây dựng (tăng trưởng 7%), thương mại (tăng 8,02%) và dịch vụ khác (tăng 9,55%). Còn lại, các lĩnh vực nông lâm thủy sản, xây dựng, vận tải và viễn thông đều tăng trưởng thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng chung của dư nợ tín dụng.

Tín dụng tăng 8,64% sau 9 tháng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *