TP. HCM kiến nghị cấm chỉ định thầu với nhà thầu, tư vấn không đủ năng lực

TP. HCM kiến nghị cấm chỉ định thầu với nhà thầu, tư vấn không đủ năng lực
Cùng Kenhdautu xem qua bài viết này!

Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019, UBND TP. HCM đã kiến nghị Bộ Kế hoạch và đầu tư xây dựng hệ thống thông tin nhằm lập danh sách đề nghị cấm chỉ định thầu đối với các nhà thầu thi công, tư vấn xây dựng không đảm bảo năng lực, có lịch sử gây chậm trễ tiến độ đối với dự án sử dụng vốn ngân sách.

Đồng thời, nhằm quản lý tốt hơn trong việc đầu tư dự án Bộ Kế hoạch và đầu tư cần nâng cấp hệ thống thông tin nghiệp vụ nhằm hỗ trợ chủ đầu tư cập nhật thông tin dự án lên hệ thống hiệu quả, tránh bị nghẽn mạng, chập chờn trong quá trình nhập dữ liệu, hỗ trợ các đơn vị, địa phương tự trích xuất tất cả các thông tin dự án của địa phương, đơn vị.

Chỉnh sửa hệ thống thông tin nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu thực hiện phân quyền cho các cơ quan chủ quản, cơ quan đầu mối về giám sát, đánh giá đầu tư trong việc theo dõi báo cáo giám sát của các chủ đầu tư, chủ chương trình, chủ dự án.

Ngoài ra, UBND TP. HCM cũng kiến nghị bổ sung nội dung báo cáo về danh mục các dự án sẽ kiểm tra, đánh giá trong kỳ tiếp theo vào hệ thống thông tin nghiệp vụ để các chủ đầu tư báo cáo các nội dung, số liệu.

Ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 22/2010/TT-BKH ngày 2/12/2010 của Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định về định mức chi phí giám sát, đánh giá đầu tư hoặc hướng dẫn việc xác định mức chi phí giám sát, đánh giá đầu tư.

Xây dựng dự thảo Luật PPP theo hướng cho phép nhà đầu tư được tự đề xuất giá sử dụng dịch vụ với phương châm “lời ăn lỗ chịu”, ngân sách thành phố không cấp bù trong trường hợp dự án thua lỗ;

Bổ sung một trường hợp phải thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là dự án đầu tư sử dụng đất thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Kinh doanh bất động sản nhằm tăng cường công tác quản lý đối với các dự án có sử dụng đất cũng như thống nhất với quy định của luật này về thủ tục việc chuyển nhượng dự án bất động sản.

Cần quy định việc nhà đầu tư nước ngoài sau khi thành lập tổ chức kinh tế và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì liên hệ cơ quan đăng ký đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh, thông tin về nhà đầu tư ghi nhận tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ là thông tin của tổ chức kinh tế vừa được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp…

Đối với việc chuyển tiếp cho các trường hợp dự án được chấp thuận chủ trương trước thời điểm Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực, TP. HCM đề xuất quy định thêm điều kiện chuyển tiếp, cho phép nhà đầu tư tiếp tục hoàn thành 100% việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên cơ sở tự thỏa thuận với các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất để làm cơ sở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

[Kenhdautu .com .vn] Tổng hợp từ KENHDAUTU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *