Việt Nam còn 13,3% thanh niên trong độ tuổi 15 – 24 không việc làm, không đi học

Việt Nam còn 13,3% thanh niên trong độ tuổi 15 – 24 không việc làm, không đi học
Cùng Kenhdautu xem qua bài viết này!

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục thống kê, thu nhập bình quân của người lao động trong quý 3/2019 đạt 5,6 triệu đồng/tháng, tăng 718.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. 

Cụ thể, thu nhập của lao động nam là 7 triệu đồng/tháng và lao động nữ là 6,2 triệu đồng/tháng, tương ứng với mức chênh lệch 1,1 lần.

Về khu vực, mức thu nhập của lao động thành thị cao gấp 1,3 lần so với lao động nông thôn, tương ứng với mức 7,7 triệu đồng và 5,9 triệu đồng.

Phân loại thu nhập theo mức độ công việc, thu nhập bình quân của nhóm lãnh đạo trong các ngành, các cấp và đơn vị (khu vực làm công hưởng lương) là 11,1 triệu đồng/tháng, tăng 407.000 đồng so với quý trước và 1,4 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm kỹ thuật chuyên môn bậc cao có thu nhập bình quân là 9,2 triệu đồng/tháng, tăng  1,1 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, nhóm lao động giản đơn có thu nhập bình quân là 4,9 triệu đồng/tháng,  tăng 630.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Từ đầu năm đến nay, tình hình lao động việc làm cả nước có nhiều chuyển biến tích cực, số người có việc làm tăng, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm giảm dần.

Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt là 55,5 triệu người, tăng 310,9 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 48,9 triệu người, tăng 425,6 nghìn người.

Lao động đã qua đào tạo từ trình độ ‘sơ cấp nghề’ trở lên ước tính 12,2 triệu người, chiếm 22,5%, tăng nhẹ 0,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm ước tính là 54,4 triệu người, gồm: 19,1 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 35%; khu vực công nghiệp và xây dựng 15,9 triệu người, chiếm 29,2%; khu vực dịch vụ 19,4 triệu người, chiếm 35,8%.

Tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước trong 3 quý đầu năm là 1,99% (quý I là 2,00%; quý II là 1,98%; quý III là 1,99%), trong đó khu vực thành thị là 2,94%; khu vực nông thôn là 1,52%.

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi là 1,32% (quý I/2019 là 1,21%; quý II và quý III là 1,38%), trong đó khu vực thành thị là 0,73%; khu vực nông thôn là 1,63%.

Cả nước hiện vẫn còn 13,3% thanh niên trong độ tuổi từ 15 đến 24 tuổi không việc làm và không tham gia học tập, đào tạo. 

Tổng cục thống kê nhận định, đây là điều đáng quan ngại khi lợi thế trong thời kỳ dân số vàng không được phát huy hết tiềm năng. Nhà nước cần có chính sách hướng tới nhóm đối tượng này nhằm phát huy hiệu quả nguồn nhân lực trẻ, tận dụng tốt cơ hội dân số vàng. 

[Kenhdautu .com .vn] Tổng hợp từ KENHDAUTU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *