Miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển

Miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển
Cùng Kenhdautu xem qua bài viết này!

Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam với tỷ lệ 84% đại biểu tán thành. Luật mới có hiệu lực thi hành từ 1/7/2020.

Một trong những bổ sung đáng chú ý trong dự án luật mới vừa được Quốc hội thông qua là quy định tại Khoản 7 Điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 12 luật hiện hành về trường hợp miễn thị thực cho người nước ngoài đến Việt Nam.

Theo đó, ngoài những trường hợp đang áp dụng, luật này mở rộng diện miễn thị thực có thời hạn tạm trú 30 ngày cho những người nước ngoài khi vào khu kinh tế ven biển (hiện cả nước có 18 khu gồm hai huyện đảo Phú Quốc, Vân Đồn) do Chính phủ quyết định khi đáp ứng đủ 4 điều kiện.

Gồm có sân bay quốc tế, không gian riêng biệt; ranh giới địa lý xác định, cách biệt với đất liền; phù hợp với chính sách phát triển kinh tế – xã hội; không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.

Theo giải trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội, khi góp ý dự thảo luật, bên cạnh nhiều ý kiến đồng ý với quy định trên, có ý kiến cho rằng cần quy định chặt chẽ, bổ sung điều kiện về khu kinh tế ven biển cho đầy đủ để không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh. 

Một số đại biểu đề nghị cân nhắc vì bờ biển Việt Nam dài, sẽ khó khăn trong quản lý và đảm bảo an ninh trật tự; ý kiến khác đề nghị không miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển.

Tuy nhiên, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận định, quy định miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển với các điều kiện trên là đảm bảo chặt chẽ.

Ngoài ra, luật mới còn bổ sung các trường hợp được chuyển đổi mục đích của thị thực, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn, tạo cơ hội việc làm, đầu tư cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Góp ý dự thảo luật, nhiều ý kiến cho rằng quy định này phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài có đủ điều kiện tiếp tục ở lại Việt Nam chuyển đổi mục đích thị thực để tìm hiểu thị trường, tìm kiếm việc làm, cơ hội đầu tư mà không phải mất thời gian, chi phí để làm thủ tục xuất cảnh rồi nhập cảnh.

Miễn thị thực cho người nước ngoài tới khu kinh tế ven biển
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam vào chiều nay.

Một trong những sửa đổi đáng chú ý của luật là quy định phân loại thị thực nhà đầu tư trên cơ sở vốn góp thành 4 loại, thay vì quy định chung thị thực cấp cho nhà đầu tư (ký hiệu là ĐT) có thời hạn không quá 5 năm như trước đây.

Theo đó, loại ĐT1 sẽ cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định.

Loại ĐT2 cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định.

Loại ĐT3 cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 3 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.

Loại ĐT4 cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị dưới 3 tỷ đồng.

Thị thực ký hiệu ĐT1 và ĐT2 có thời hạn không quá 5 năm, ĐT3 có thời hạn không quá 3 năm, DT4 có thời hạn không quá 12 tháng.

Khi thảo luận, có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định phân loại thị thực nhà đầu tư trên cơ sở vốn góp vì không thống nhất với quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ý kiến khác cho rằng thị thực ĐT4 cấp cho nhà đầu tư có vốn góp dưới 3 tỷ đồng là quá thấp, đề nghị quy định mức vốn góp tối thiểu đối với nhà đầu tư có ký hiệu thị thực ĐT4 hoặc bỏ quy định về thị thực này.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội lý giải, việc phân loại các nhà đầu tư theo mức vốn góp nhằm xác lập chính sách ưu đãi vượt trội để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các dự án đầu tư lớn.

Việc này đồng thời khắc phục được bất cập, vướng mắc trong thực tiễn khi các nhà đầu tư góp vốn thấp lợi dụng quy định cấp thị thực chung cho nhà đầu tư để ở lại lâu dài tại Việt Nam gây ra những hệ lụy về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của Việt Nam.

Ngoài ra, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khẳng định, quy định mức vốn góp (kể cả nhà đầu tư có ký hiệu thị thực ĐT4) trong dự thảo Luật bảo đảm thống nhất với pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Luật Đầu tư không quy định mức đầu tư tối thiểu nên không quy định mức vốn góp tối thiểu của nhà đầu tư cấp thị thực ĐT4 trong Luật này là phù hợp. 

Việc quy định thị thực ĐT4 trong luật này là cần thiết gắn với mục đích, nội dung, phạm vi hoạt động tại Việt Nam của số đối tượng này, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước.

Miễn thị thực không phải là đũa thần

[Kenhdautu .com .vn] Tổng hợp từ KENHDAUTU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *