Sacombank đạt gần 1.500 tỷ đồng lợi nhuận sau 6 tháng

Tin từ Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Sacombank cho biết, ngân hàng đã đạt gần 1.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương 55% kế hoạch năm. 

Quy mô tổng tài sản của Sacombank đạt hơn 439.000 tỷ đồng và huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt gần 398.000 tỷ đồng, cho vay đạt hơn 279.000 tỷ đồng. 

Ngân hàng cho biết danh mục cho vay được cơ cấu theo hướng giảm cho vay kinh doanh bất động sản, tăng cho vay sản xuất kinh doanh, phát triển tín dụng tiêu dùng, tín dụng xanh, chung tay “xoá” tín dụng đen nhằm từng bước gia tăng thị phần. 

Chất lượng tín dụng cũng được kiểm soát tốt, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2,11% xuống 1,96%. Dịch vụ ngày càng phát triển mạnh mẽ, đem về nguồn thu gần 1.400 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.  

Bên cạnh hoạt động kinh doanh khởi sắc, Sacombank đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại, bám sát các mục tiêu tại Đề án tái cơ cấu ngân hàng. Theo đó, Sacombank đã tăng cường thu hồi nợ xấu và tài sản tồn đọng với hơn 11.000 tỷ đồng đã xử lý trong 6 tháng đầu năm. Lũy kế từ khi triển khai Đề án đến nay, Sacombank đã thu hồi được gần 35.700 tỷ đồng.

Với nền tảng vững chắc, 6 tháng cuối năm 2019, Sacombank cho biết sẽ tiếp tục gia tăng năng lực tài chính, đẩy mạnh huy động và phát triển dịch vụ, nâng cao chất lượng và đột phá về sản phẩm dịch vụ, hoàn thiện công tác bán hàng, cải thiện năng suất lao động, củng cố toàn diện mọi mặt hoạt động và nâng tầm quản trị điều hành… nhằm cam kết nỗ lực hoàn thành vượt mức kế hoạch 2019.

Sacombank muốn thưởng lớn cho ban lãnh đạo, nhân viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *