Sacombank vượt kế hoạch lợi nhuận nhờ thu nhập bất thường

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) công bố kết quả kinh doanh năm 2018. Theo đó, thu nhập lãi thuần đạt 7.633 tỷ đồng, tăng trưởng 44% so với năm trước đó. Các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng như hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối hay mua bán chứng khoán không tăng trưởng cao như hoạt động tín dụng. 

Tăng trưởng cao nhất là khoản thu nhập khác, được ghi nhận phần lớn trong quý cuối năm. Cụ thể, ngân hàng báo lãi 626,4 tỷ đồng từ hoạt động khác trong quý 4. Tính cả năm, lãi từ hoạt động khác đạt 932 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với năm 2017.

Nhờ lợi nhuận lớn từ hoạt động khác này, lợi nhuận của Sacombank cũng tăng mạnh. Lợi nhuận trước thuế trong quý 4 đạt 932 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Lợi nhuận cả năm đạt 2.246 tỷ đồng và vượt 22% kế hoạch lợi nhuận ngân hàng đặt ra (1.838 tỷ đồng).

Báo cáo tài chính của Sacombank không thuyết minh cụ thể nguồn thu từ hoạt động khác. Ở một số ngân hàng, khoản mục này thường ghi nhận phần tài sản thu hồi được từ một số khoản nợ đã xóa trước đó. Điều này khá phù hợp với việc Sacombank đã bán đầu giá rất nhiều tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu, chủ yếu là bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh lân cận trong năm 2018

Kể từ khi ông Dương Công Minh trở thành chủ tịch Sacombank, ngân hàng này đã đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu và tài sản có vấn đề nhằm giảm tỷ lệ nợ xấu. Theo báo cáo của ngân hàng, đến cuối năm 2018, tỷ lệ nợ xấu của Sacombank chỉ còn 2,5%, giảm mạnh so với con số 4,2% hồi cuối năm ngoái.

Hiện giá trị nợ xấu nội bảng của Sacombank chỉ còn khoảng 5.500 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu giảm nhờ việc ngân hàng đã tăng mạnh quy mô tín dụng, khoảng 15% và đạt khoảng 256.622 tỷ đồng vào cuối năm 2018.

Hiện ngân hàng đang bán khoảng 40 nghìn tỷ đồng các khoản nợ cho VAMC, đồng thời duy trì quy mô các khoản phải thu 23.729 tỷ đồng, chủ yếu là các tài sản cấn trừ nợ và các khoản lãi, phí phải thu hơn 23.000 tỷ đồng khác. Phần lớn khoản lãi và phí phải thu này sẽ được ngân hàng phân bổ dần vào chi phí hoạt động của ngân hàng theo năng lực tài chính trong vòng tối đa là 10 năm.

Dù vậy, trong buổi lễ tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2018, ông Dương Công Minh cho biết, sau 18 tháng triển khai đề án tái cơ cấu, Sacombank đang “đi đúng hướng” và sẽ hoàn thành quá trình tái cơ cấu theo lộ trình 5 năm thay vì 10 năm như kế hoạch.

Sacombank ước đạt lợi nhuận hơn 2.200 tỷ đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *