SCB muốn tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cho biết, năm 2018, SCB đã cơ bản hoàn thành các các chỉ tiêu kinh doanh năm và các mục tiêu tái cơ cấu theo lộ trình đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Cụ thể, đến 31/12/2018, ngân hàng có tổng tài sản 508.954 tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm 2018 và tiếp tục duy trì vị trí nằm trong nhóm 5 Ngân hàng TMCP có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Huy động vốn và cho vay khách hàng của SCB tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hai con số, với huy động vốn thị trường 1 tăng 18,4% lên 418.338 tỷ đồng và dư nợ cho vay tăng 13,28% đạt mức 310.892 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của SCB năm 2018 đạt 229 tỷ đồng, tăng 39,5% so với năm 2017. Tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn trên tổng dư nợ cho vay của ngân hàng được duy trì ở mức thấp, lần lượt là 0,61% và 0,42% vào cuối năm 2018. Hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt 9,69%, cao hơn mức quy định 9% của NHNN.

Một điểm sáng trong hoạt động kinh doanh SCB năm 2018 đó là tăng thu ngoài lãi, giảm phụ thuộc vào tín dụng. Ngân hàng chú trọng phát triển phân khúc khách hàng cá nhân, bao gồm các dịch vụ Thẻ tín dụng quốc tế, Chuyển tiền, Ngân hàng điện tử, Bảo hiểm, Thanh toán quốc tế và Tài trợ thương mại. Nhờ đó, tổng thu ngoài lãi thuần của SCB năm 2018 đạt 1.746 tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm 2017, trong đó thu thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.299 tỷ đồng với mức tăng trưởng ấn tượng 49,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng cũng tập trung đẩy mạnh phát triển công nghệ, hoàn thiện hệ thống core banking, ngân hàng điện tử và tăng cường tính bảo mật.

SCB muốn tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng
Đại hội đồng cổ đông SCB

Trong năm 2018, SCB đã hoàn tất đưa vào khai trương hoạt động thêm 2 chi nhánh và 9 phòng giao dịch, nâng tổng số điểm giao dịch của SCB lên 239 điểm tại 28 tỉnh/thành trên cả nước. Số lượng nhân sự tính đến cuối năm đạt 7.258 người, tăng 830 người.

Năm 2019, SCB đặt mục tiêu đạt lợi nhuận trước thuế 276 tỷ đồng, tăng 19,48% so với năm 2018; tổng tài sản tăng 9,64% đạt 558.015 tỷ đồng; huy động tăng 13,15% đạt 473.338 tỷ đồng; cho vay khách hàng tăng 13% đạt 341.138 tỷ đồng.

Động lực thúc đẩy doanh thu sẽ đến từ thu ngoài lãi, đẩy mạnh tăng trưởng khách hàng cá nhân. SCB nhắm tới mục tiêu nâng số lượng khách hàng cá nhân lên 2 triệu khách hàng trong năm 2020.

Ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.000 tỷ đồng, trở thành một trong số ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất Việt Nam.

SCB đang trong giai đoạn cuối của quá trình tái cơ cấu, và giai đoạn này dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2020. Tuy nhiên, SCB có thể chủ động đẩy nhanh tốc độ tái cấu trúc bằng phương án tái cơ cấu chủ động.

Ông Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc SCB cho biết: “Sau đợt thanh tra pháp nhân SCB, Chính phủ và NHNN đã có chủ trương cho phép SCB xây dựng phương án tái cơ cấu mới cho giai đoạn tiếp theo. Đây được xem là phương án tái cơ cấu chủ động nhằm hỗ trợ thêm một số cơ chế mới, giúp SCB vững chắc hơn sau quá trình tái cơ cấu, phát triển một cách lành mạnh và bền vững. Dự kiến phương án tái cơ cấu chủ động này sẽ được Chính phủ và NHNN thông qua vào Quý II năm 2019”.

Ngoài ra, ĐHCĐ SCB năm 2018 đã bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng Quản trị là Bà Mai Thị Thanh Thủy và Bà Nguyễn Phương Hồng thay cho Ông Chiêm Minh Dũng và Ông Tạ Chiêu Trung đã xin từ nhiệm; bầu bổ sung hai thành viên Ban kiểm soát là Ông Lưu Quốc Thắng và Ông Nguyễn Mạnh Hải thay cho Bà Phạm Thu Phong và Bà Võ Thị Mười đã xin từ nhiệm

SCB đạt chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS lần thứ 3 liên tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *